Darmowa dostawa w całej Polsce!
Gwarancja do 10 lat
Darmowa dostawa w całej Polsce!

Gwarancja

 1. Wydłużony okres gwarancji na produkty SENSIVE wynosi: – 10 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Premium”, – 5 lat* gwarancji na wnętrza materacy z kolekcji „Komfortowe”, – 2 lata* gwarancji na wnętrza pozostałych materacy, – 2 lata* gwarancji na wszystkie pokrowce, – 2 lata* gwarancji na poduszki ( *licząc od udokumentowanego dnia zakupu).
 2. Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej okres gwarancji na materace wynosi min. 24 miesiące pod warunkiem użytkowania ich wyłącznie do celów prywatnych. W pozostałych przypadkach producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym materiałem, wadliwą konstrukcją albo niewłaściwym wykonaniem.
 4. Gwarancja nie obejmuje : -zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego użytkowania, (skakania, zalania, uszkodzeń mechanicznych, etc.), – zniszczeń wkładu w wyniku niewłaściwego doboru stelaża , – elementów ulegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji (np. zużycie pokrowca), – przebarwień pianek poliuretanowych i lateksowych, – zapachu surowców, który ulatnia się w miarę użytkowania, – trwałych odkształceń do 15% od grubości wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania , – wad powstałych w wyniku nieodpowiedniej konserwacji i magazynowania, – napraw produktu wykonanych przez osoby trzecie, – nieciągłości spoin nie większych niż 1% powierzchni wkładu, nie wpływających na komfort użytkowania.
 5. Dopuszcza się tolerancję wymiarów na poziomie +-1,5%. Wymiary nominalne produktu określają wymiary wkładu bez pokrowca. Całkowite wymiary zewnętrzne produktu uzależnione są od rodzaju zastosowanego pokrowca.
 6. Dopuszcza się łączenie elementów wkładu, co nie obniża jakości wyrobu.
 7. Reklamacja nie obejmuje wad widocznych podczas dokonywania zakupu, o których Kupujący został poinformowany, oraz towarów które zostały sprzedane po obniżonej cenie.
 8. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był przechowywany na wolnym powietrzu, w wilgotnym otoczeniu, lub wykorzystywany w warunkach innych niż domowe.
 9. Reklamacja powinna zostać przedłożona przez Kupującego w formie pisemnej i zawierać dokładny opis i zdjęcia wady. Jeśli gwarant nie jest w stanie rozpatrzyć zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie przesłanych informacji, niezbędne jest dostarczenie towaru do miejsca zakupu. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gwarant zwraca koszt dostawy do kwoty 100zł/brutto.
 10. Gwarant zobowiązany jest wymienić lub naprawić wadliwą część materaca.
 11. Wydłużony okres gwarancji nie dotyczy produktów niestandardowych.
 12. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura Vat).
 13. Reklamacje dotyczące niekompletnego towaru, uszkodzeń mechanicznych lub zabrudzeń powstałych podczas transportu są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera lub dostawcy.
 14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie https://sensive.pl/gwarancja/ , oraz w sklepach stacjonarnych SENSIVE. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową, przewidzianych w ustawie z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. 2002 nr 141 poz. 1176 z póź. zm.) Ponadto niniejsze warunki są zgodne z Europejską Dyrektywą 99/44/EC z dnia 25 maja 1999 r.